Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Prowincjalne

Spieszymy z radosną informacją, że Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników ma nowego Delegata Światowego SDB. Został nim koadiutor Duc (Dominik) Nam Nguyen. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego, ks. Ángela Fernándeza Artimego:

"Salezjanin koadiutor Duc (Dominik) Nam Nguyen, Wietnamczyk, będzie Delegatem Przełożonego Generalnego ds. Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Delegatem Przełożonego Generalnego ds. Byłych Wychowanków/Wychowanek Salezjańskich.

Dominik zna bardzo dobrze kontekst europejski i włoski, i stanowi, oczywiście, punkt odniesienia, gdy chodzi o kulturę azjatycką. Moim zamiarem nie jest “europejski” czy “zachodni” charakter animacji Rodziny Salezjańskiej, ale uczynienia jej bardziej uniwersalną, a także – nadanie większego znaczenia powołaniu salezjanina koadiutora w tym zakresie, który jest mu właściwy, łącznie z animacją w Rodzinie Salezjańskiej, zwłaszcza w odniesieniu do dwóch jej grup, które tworzą głównie ludzie świeccy."

Nowego Delegata serdecznie witamy i obiecujemy modlitwę. Tym samym dziękujemy dotychczasowemu Delegatowi, ks. Giuseppe Castiemu SDB, za wieloletnią służbę dla dobra Stowarzyszenia.

Zdjęcie dzięki: Vaclav Klement Sdb

 

W dniu 9 maja Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspmożycielki poinformowała, że nową Delegatką światową ds. Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (SSW) z ramienia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki została siostra Carmen Lucrecia Uribe, pochodząca z Kolumbii, życząc jej charyzmatycznej pasji i kreatywności.
Poniżej przedstawiamy ją i wsłuchujemy się w pierwsze wrażenia nowej Delegatki CMW ds. Salezjanów Współpracowników.

Formacja jako Córki Maryi Wspomożycielki  

Jestem Córką Maryi Wspomożycielki od 1982 r., kiedy złożyłam śluby zakonne w kolumbijskiej inspektorii “María Auxiliadora” (CMA). Od samego początku odczuwałam, że “bycie nauczycielką to moja pasja”. Miałam możliwość odbycia studiów w zakresie psychologii wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu “Auxilium” w Rzymie, a następnie zrobiłam specjalizację w zakresie informatyki wychowawczej. Pracowałam w ośrodkach wychowawczych jako nauczycielka, wychowawczyni, koordynatorka i dyrektorka w szkołach prywatnych i państwowych.  

Towarzyszenie ludziom młodym, bycie bliskich nich i ich rodzin stanowiło silne wyzwanie, które mi pomogło wzmocnić tożsamość salezjańską, zgłębić system prewencyjny i odnieść go odpowiednio do danego kontekstu.

Doświadczenie w ramach Rodziny Salezjańskiej

W 1998 r., kiedy byłam wikarią inspektorialną, należałam do Konsulty Inspektorialnej Rodziny Salezjańskiej i miałam kontakt z różnymi grupami Rodziny Salezjańskiej na poziomie lokalnym i krajowym.

Jako inspektorka (2005-2010) brałam udział we wspólnej pracy animacyjnej, zwłaszcza współpracując z grupą byłych wychowanek i salezjanów współpracowników. Udział w trzech ostatnich Kapitułach Generalnych Zgromadzenia CMW pozwolił mi poszerzyć moją wizję i zapoznać się z drogą, jaką Rodzina Salezjańska w ciągu tych wszystkich lat.

Korzenie charyzmatyczne mocno zasadzają się na kierownictwie Ducha, z ręką Maryi na sercu i doświadczeniu, które było udziałem Księdza Bosko. Żyjemy w tej świadomości, że Duch obdarza charyzmatem licznych świeckich, mężczyzn i kobiety, uczestniczących we wspólnej misji, w służbie najbardziej potrzebującym dzieciom, nastolatkom i młodzieży, czyniąc to w różnej formie i w różny sposób.

Linie przyszłego działania Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników

Na Światowym Kongresie w 2018 roku wskazano na główne działania, które mają stanowić rodzaj trampoliny, pozwalającej znaleźć się tam, gdzie Pan nas wzywa do “bycia współczesnym Księdzem Bosko”: wzmocnić wierność przyrzeczeniu apostolskiemu, wzmocnić poczucie przynależności do Kościoła, do Stowarzyszenia i Rodziny Salezjańskiej, troszczyć się o ducha rodziny i wspólną odpowiedzialność. 

Jako Delegatka światowa zobowiązuję się towarzyszyć członkom Stowarzyszenia, krocząc razem z ludźmi młodymi, by budować bardziej chrześcijańskie i ludzkie społeczeństwo.

Jestem wdzięczna Matce Reungoat, Przełożonemu Generalnemu, Ks. Ángelowi Fernándezowi Artime, Delegatkom, które mnie poprzedziły, a w sposób szczególny siostrze Leslye Sándigo, która współpracowała przez wszystkie te lata w celu szerzenia charyzmatu. Powierzam się Panu, prosząc Go o wsparcie w tej nowej misji i proszę wszystkich, by towarzyszyli mi modlitwą i braterstwem.

(ANS – Rzym)

Dziś przypada 144. rocznica powstania Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników 😇

9 maja 1876 roku Papież Pius IX zatwierdził opracowany przez ks. Bosko Regulamin dla Pobożnego Związku Pomocników Salezjańskich
Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich to pierwotna nazwa naszego Stowarzyszenia.

By upamiętnić i uczcić wspólnie tę rocznicę, swoje przesłanie przesyła nasz Koordynator Światowy, Antonio Boccia:

Drogie Salezjanki Współpracownice, Drodzy Salezjanie Współpracownicy, Delegatki i Delegaci,

dziś Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników obchodzi 144. rocznicę powstania. Zostało ono założone 9 maja 1876 r.
W przedmowie do Programu Życia Apostolskiego czytamy:
„Od samego początku ksiądz Bosko myślał o organizowaniu współpracowników dla swojego dzieła: zapraszał świeckich, mężczyzn i kobiety, oraz członków kleru diecezjalnego do współpracy w swojej misji zbawienia młodzieży, przede wszystkim ubogiej i opuszczonej. W 1876 r. wyraźnie zdefiniował ich program życia w „Regulaminie Współpracowników Salezjańskich” przez niego napisanym, a następnie zatwierdzonym przez Kościół. Dzisiaj Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice są obecni na całym świecie i realizują swój charyzmat w wymiarze światowym”.
Nasz ojciec, Ksiądz Bosko, myślał o nas jako o Salezjanach, którzy swoją misję dla zbawienia młodzieży będą mogli realizować poza salezjańskimi dziełami, w świecie świeckim, zgodnie z jego warunkami życia.
Mijają 144 lata od kiedy wcielamy w życie „Kościół wychodzący”, o który dziś nieustannie prosi papież Franciszek.
Jak każda rocznica, także i ta jest momentem, w którym przypominamy sobie długą drogę, którą pokonaliśmy w ciągu prawie 150 lat.
W tym czasie Stowarzyszenie się zmieniło, ponieważ różne były też epoki, w których przyszło żyć.
Wydarzeniem, które wyznaczyło nową erę dla naszego Stowarzyszenia, był Sobór Watykański II, podczas którego podkreślono szczególną rolę świeckich w życiu Kościoła.
W kolejnych latach rozpoczął się okres odrodzenia, który w 1986 r przyniósł przyjęcie Regulaminu Życia Apostolskiego (RŻA). W nim zdecydowanie utrzymano istotę Stowarzyszenia w pierwotnej idei Księdza Bosko, jednak wzięto także pod uwagę współczesne potrzeby społeczne.
Jest nas więcej, jesteśmy obecni w większej liczbie miejsc świata, jednak niemniej ważne jest, że rośnie świadomość naszego powołania jako świeckich odpowiedzialnych, zdolnych do znaczących działań pastoralnych.
Od lat 90. świat prędko zmienia się politycznie, społecznie, technologicznie, naukowo, także i Salezjanie Współpracownicy nie mogą pozostawać z tyłu. Stąd poczucie potrzeby przestudiowania na nowo regulaminu, który mógłby zostać dostosowany do możliwości, które się pojawiają w związku ze zmianami epoki.
W 2013 r. został ostatecznie przyjęty Program Życia Apostolskiego (PŻA) Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, który przyniósł ze sobą 2 istotne nowości charakteryzujące nasze stowarzyszenie w XXI wieku.
Pierwsza: już nie Współpracownicy Salezjańscy, ale „Salezjanie Współpracownicy” – nie jest to zmiana tylko leksykalna, ale przede wszystkim substancjalna. Podkreślona została istota powołania do bycia Salezjaninem/Salezjanką.
Druga: to jest „Program życia”, a więc nie zbiór norm, lecz przewodnik, w jaki sposób utrzymać całe Stowarzyszenie na drodze wytyczonej przez Księdza Bosko 144 lata temu, oferując Salezjanom Współpracownikom punkt odniesienia, z którego mogą czerpać wciąż odradzającą się energię potrzebną do życia i misji salezjańskiej.
Dziś tę szczególną rocznicę świętujemy w szczególnym momencie, który przeżywa cały świat. Jest to pandemia koronawirusa, który mocno uwarunkowuje nasze życia osobiste, rodzinne i życie stowarzyszenia.
Wielu z nas działa już, kierując się solidarnością, zarówno ekonomiczną, jak i materialną, martwiąc się o najbardziej potrzebujących w tym trudnym czasie.
Jako Salezjanie jesteśmy wezwani do dawania świadectwa nadziei w każdej sytuacji obecnej rzeczywistości.
Wielu zaczęło działać poprzez użycie nowych technologii komunikacyjnych, by utrzymać żywymi relacje z większą liczbą Salezjanów Współpracowników.
Dajemy upust naszej salezjańskiej kreatywności, by dotrzeć wszelkimi sposobami do Salezjanów Współpracowników naszych Centrów.
Spojrzenie w przyszłość zaczyna się od zakończenia IV Kongresu Światowego, który odbył się w październiku 2018 r., podczas którego wyznaczyliśmy główne zadanie:
„Kroczyć wspólną drogą z młodymi w kierunku nowego społeczeństwa bardziej chrześcijańskiego i humanistycznego, które niejednokrotnie jest naznaczone brakiem sensu życia, godności ludzkiej, kryzysem rodziny, sytuacją socjoekonomiczną i nowymi technologiami”.
Pandemia przeminie, a po powrocie do codzienności to wyzwanie będzie aktualne bardziej niż nigdy, z powodu późniejszych zmian, jakie prędko nastaną w społeczeństwie z powodu obecnych wydarzeń.
Ale te wyzwania stanowią także możliwości rozwoju każdego z nas i całego Stowarzyszenia, o ile będziemy potrafili działać w sieci.
Będziemy musieli dzielić się doświadczeniami, kultywować świadomość wymiaru światowego stowarzyszenia, działać tak, by rozwijało się poczucie przynależności.
W tak trudnym momencie uczcijmy nasze 144 lata głośnym krzykiem nadziei, prosząc Marię Wspomożycielkę, Panią trudnych czasów, by nas podtrzymywała w pewności, że nie zabraknie jej wsparcia.
Kroczmy razem dalej z odwagą i pokorą, gdyż razem damy radę!
Wspaniałej rocznicy!
Koordynator Światowy
Antonio Boccia

Italiano:
https://www.asscc-mondiale.org/webSite/?p=2723&lang=it