W dniu 12 sierpnia 2019 roku, w wieku 83 lat, odeszła do Pana Anna-Grażyna Kacprzak, Salezjanka Współpracownica z woźniakowskiej Wspólnoty SSW. Śp. Anna-Grażyna po odpowiednim przygotowaniu w dniu 31maja 1992 roku złożyła Przyrzeczenie, któremu była wierna do ostatnich dni życia. Od chwili wstąpienia do SSW brała aktywny udział w życiu wspólnoty. Chętnie włączała się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez woźniakowskie SSW. Uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, rekolekcjach i wczasorekolekcjach. Przez jedną kadencję była Radcą Rady Prowincjalnej oraz kilkakrotnie Radcą Rady Lokalnej. Zawsze chętna do pomocy służąc dobrą radą, zawsze życzliwa i pełna troski o drugiego człowieka. Ufamy, że Dobry Pan obdarzy Ją wieczną radością za Jej dobre życie. Ostatnie miesiące życia śp. Anny-Grażyny naznaczone były chorobą i cierpieniem.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 14 sierpnia 2019 roku w kościele parafialnym w Woźniakowie. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył Proboszcz parafii Ks. Józef Pietrusik. Razem z Nim Eucharystię sprawował Ks. Grzegorz przyjaciel rodziny zmarłej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła P. Elżbieta Gawłowska Koordynator Prowincjalny SSW, która pożegnała zmarłą w imieniu Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej. W imieniu woźniakowskiej Wspólnoty SWW zmarłą Annę-Grażynę pożegnał Koordynator Jacek Liwiński. Ciało śp. Anny-Grażyny spoczęło w grobie rodzinnym na woźniakowskim cmentarzu.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Salezjanie Współpracownicy
Centrum Lokalnego Kutno-Woźniaków

Dnia 13 grudnia 2018 roku, w wieku 85 lat , odeszła do Pana Salezjanka Współpracownica śp. Honorata Pacholczyk z woźniakowskiej wspólnoty SSW. Honorata Pacholczyk ze Stowarzyszeniem Salezjanów Współpracowników związana była od 1991 roku. Po odbyciu formacji początkowej, 31 maja 1992 roku, złożyła Przyrzeczenie Apostolskie.
Śp. Honorata była osobą pogodną i uczynną. Chętnie uczestniczyła we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez naszą wspólnotę. Uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, rekolekcjach i wczasorekolekcjach. Ostatnie lata życia śp. Honoraty naznaczone były chorobą i cierpieniem, wspólnocie służyła modlitwą.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 grudnia 2018 roku na kutnowskim cmentarzu. Mszy Świętej pogrzebowej koncelebrowanej przewodniczył i wygłosił homilię Delegat Lokalny SSW Ks. Józef Skowron. Wraz z Nim Eucharystię sprawował Ks. Henryk Bonkowski Delegat Prowincjalny SSW.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Elżbieta Gawłowska Koordynator Prowincjalny SSW. W imieniu woźniakowskiej wspólnoty SSW śp. Honoratę pożegnał Koordynator Jacek Liwiński. Ciało zmarłej zostało złożone w grobie rodzinnym.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

Wspólnota SSW z Kutna -Woźniakowa

W  dniu  27. 03.2018 r.  w  wieku  82  lat  odeszła  do  Pana  Salezjanka  Współpracownica  z  woźniakowskiej  wspólnoty  SSW Krystyna  Stasinowska.

Śp.  Krystyna  przyrzeczenie  złożyła  w  dniu  6 lutego  2005 r.  na  ręce  Delegata  Prowincjalnego  Ks. Henryka  Bonkowskiego.  Śp.  Krystyna  była  osobą  pogodną,

uśmiechniętą,  chętnie  uczestniczyła  w  życiu  wspólnoty, angażowała  się  w  inicjatywy  podejmowane  przez SSW.

Uczestniczyła  w  spotkaniach  formacyjnych,  skupieniach  i  we wczasorekolekcjach.  Ostatnio,  ze  względu  na  stan  zdrowia nie uczestniczyła  w  spotkaniach formacyjnych,  służąc  wspólnocie  modlitwą.

Uroczystości  pogrzebowe  odbyły  się  w  dniu  31  marca  2018 roku, którym  przewodniczył Delegat  Lokalny  SSW    Ks.  Józef  Skowron.

Wieczny  odpoczynek  racz  Jej  dać  Panie!

Jadwiga Kotarska

 

 

Dnia 24  października  2017 r.,  w  dniu  miesięcznego  wspomnienia  Maryi  Wspomożenia  Wiernych,  woźniakowska  wspólnota  SSW miała  swoją  uroczystość.  Do  grona  Salezjanów Współpracowników   została  włączona  aspirantka  Pani  Grażyna  Grzegorzewska.  Uroczystość  rozpoczęła  się  o  godz. 17,30  wspólnie  odmówionym  Różańcem  Św.  przed  Najświętszym  Sakramentem.  Uroczysta  Msza  Św.  koncelebrowana  pod  przewodnictwem  Delegata  Inspektorialnego  SSW  Ks.  Henryka  Bonkowskiego  rozpoczęła się  o  godz. 18-tej.  Ks.  Henryk  wygłosił  również  homilię,  po  której  nastąpiło  uroczyste  złożenie  przyrzeczenia  na  ręce  Ks.  Delegata  przez  aspirantkę  Grażynę.      W  uroczystości  uczestniczyli:  Delegat  Lokalny  Ks.  Józef  Skowron,  Koordynator  Prowincjalny  Elżbieta  Gawłowska, Sekretarz  Rady  Prowincjalnej  Mateusz  Waligórski  oraz  licznie  zgromadzona  lokalna  wspólnota  SSW.  Po  skończonej  Mszy Św.  wszyscy  udaliśmy  się  na  wspólną  agapę  do  Domu  Rekolekcyjnego.

Jadwiga Kotarska