Dnia 24 maja 2018 roku, w Uroczystość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, w 67 roku życia, odeszła do Pana Salezjanka Współpracownica śp. Teresa Maryniak z Centrum Lokalnego przy Parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi.

Teresa Maryniak do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników wstąpiła w styczniu 1986 roku. Od tej pory brała bardzo aktywny udział w życiu Stowarzyszenia zarówno na szczeblu lokalnym jak i prowincjalnym . Przez kilka kadencji pełniła funkcję Koordynatora Lokalnego a w latach 1999 – 2006

funkcję Koordynatora Prowincjalnego . Wierna swojemu salezjańskiemu powołaniu przez wiele lat służyła dzieciom i młodzieży w Oratorium św. Jana Bosko .

Zawsze życzliwa, uśmiechnięta, gotowa pośpieszyć z pomocą każdemu, kto tego potrzebował .

Terenię, bo tak się do niej zwracaliśmy, pożegnaliśmy 29 maja br. na łódzkim cmentarzu. W ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyli Jej Salezjanie Współpracownicy z Łodzi, Kutna, Płocka, Warszawy i Żyrardowa.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie……..

Dnia 24 maja 2018 r. w Uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych podczas Mszy św. w Parafii pw. św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi do grona Salezjanów Współpracowników został przyjęty Radosław Kowalczyk. Eucharystii przewodniczył ks. Henryk Bonkowski.

Sylwia Blady

W  dniu  27. 03.2018 r.  w  wieku  82  lat  odeszła  do  Pana  Salezjanka  Współpracownica  z  woźniakowskiej  wspólnoty  SSW Krystyna  Stasinowska.

Śp.  Krystyna  przyrzeczenie  złożyła  w  dniu  6 lutego  2005 r.  na  ręce  Delegata  Prowincjalnego  Ks. Henryka  Bonkowskiego.  Śp.  Krystyna  była  osobą  pogodną,

uśmiechniętą,  chętnie  uczestniczyła  w  życiu  wspólnoty, angażowała  się  w  inicjatywy  podejmowane  przez SSW.

Uczestniczyła  w  spotkaniach  formacyjnych,  skupieniach  i  we wczasorekolekcjach.  Ostatnio,  ze  względu  na  stan  zdrowia nie uczestniczyła  w  spotkaniach formacyjnych,  służąc  wspólnocie  modlitwą.

Uroczystości  pogrzebowe  odbyły  się  w  dniu  31  marca  2018 roku, którym  przewodniczył Delegat  Lokalny  SSW    Ks.  Józef  Skowron.

Wieczny  odpoczynek  racz  Jej  dać  Panie!

Jadwiga Kotarska

 

 

ŚP. JANINA RZEŹNICZAK

Salezjanka Współpracownica Centrum Lokalnego przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi

Janina Rzeźniczak urodziła się 24 czerwca 1931 r. , do Pana odeszła 9 marca 2018 r.

Do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników wstąpiła dnia 24 maja 1975 roku.

Od najmłodszych lat była zaangażowana w życie Kościoła. Przez wiele lat ofiarnie dbała o porządek w naszym kościele parafialnym. Zawsze chętnie angażowała się w różne akcje podejmowane w parafii. W pracowni Matusi Małgorzaty szyła szaty liturgiczne, haftowała, prasowała, prała, naprawiała odzież dla kapłanów.

Czynnie angażowała się w pomoc misjom. Organizowała zbiórki surowców wtórnych, aby zdobyć fundusze na potrzeby misji świętych. Korespondowała z misjonarzami. Uczestniczyła w codziennych Mszach Św. i nabożeństwach modlitewnych. Należała do Żywego Różańca, Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Do ostatnich dni była czynnym członkiem Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników . Systematycznie przychodziła na nasze comiesięczne spotkania formacyjne, nawet wtedy gdy już brakowało jej sił i chodziła z pomocą laski.

Zatroskana o losy Ojczyzny i Rodzin. Kochająca Dzieło Salezjanów i Kapłanów. Była cicha, pokorna, chętna do pomocy i zawsze uśmiechnięta. W naszej wspólnocie SSW zwracaliśmy się do Niej Pani Janeczko.

A teraz DZIĘKUJEMY i ŻEGNAMY. POKÓJ JEJ DUSZY.

 

Wspólnota Salezjanów Współpracowników

Centrum Lokalnego Łódź- Wodna