Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
W Centrach Lokalnych

Dnia 24 maja 2018 r. w Uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych podczas Mszy św. w Parafii pw. św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi do grona Salezjanów Współpracowników został przyjęty Radosław Kowalczyk. Eucharystii przewodniczył ks. Henryk Bonkowski.

Sylwia Blady

W  dniu  27. 03.2018 r.  w  wieku  82  lat  odeszła  do  Pana  Salezjanka  Współpracownica  z  woźniakowskiej  wspólnoty  SSW Krystyna  Stasinowska.

Śp.  Krystyna  przyrzeczenie  złożyła  w  dniu  6 lutego  2005 r.  na  ręce  Delegata  Prowincjalnego  Ks. Henryka  Bonkowskiego.  Śp.  Krystyna  była  osobą  pogodną,

uśmiechniętą,  chętnie  uczestniczyła  w  życiu  wspólnoty, angażowała  się  w  inicjatywy  podejmowane  przez SSW.

Uczestniczyła  w  spotkaniach  formacyjnych,  skupieniach  i  we wczasorekolekcjach.  Ostatnio,  ze  względu  na  stan  zdrowia nie uczestniczyła  w  spotkaniach formacyjnych,  służąc  wspólnocie  modlitwą.

Uroczystości  pogrzebowe  odbyły  się  w  dniu  31  marca  2018 roku, którym  przewodniczył Delegat  Lokalny  SSW    Ks.  Józef  Skowron.

Wieczny  odpoczynek  racz  Jej  dać  Panie!

Jadwiga Kotarska

 

 

ŚP. JANINA RZEŹNICZAK

Salezjanka Współpracownica Centrum Lokalnego przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi

Janina Rzeźniczak urodziła się 24 czerwca 1931 r. , do Pana odeszła 9 marca 2018 r.

Do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników wstąpiła dnia 24 maja 1975 roku.

Od najmłodszych lat była zaangażowana w życie Kościoła. Przez wiele lat ofiarnie dbała o porządek w naszym kościele parafialnym. Zawsze chętnie angażowała się w różne akcje podejmowane w parafii. W pracowni Matusi Małgorzaty szyła szaty liturgiczne, haftowała, prasowała, prała, naprawiała odzież dla kapłanów.

Czynnie angażowała się w pomoc misjom. Organizowała zbiórki surowców wtórnych, aby zdobyć fundusze na potrzeby misji świętych. Korespondowała z misjonarzami. Uczestniczyła w codziennych Mszach Św. i nabożeństwach modlitewnych. Należała do Żywego Różańca, Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Do ostatnich dni była czynnym członkiem Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników . Systematycznie przychodziła na nasze comiesięczne spotkania formacyjne, nawet wtedy gdy już brakowało jej sił i chodziła z pomocą laski.

Zatroskana o losy Ojczyzny i Rodzin. Kochająca Dzieło Salezjanów i Kapłanów. Była cicha, pokorna, chętna do pomocy i zawsze uśmiechnięta. W naszej wspólnocie SSW zwracaliśmy się do Niej Pani Janeczko.

A teraz DZIĘKUJEMY i ŻEGNAMY. POKÓJ JEJ DUSZY.

 

Wspólnota Salezjanów Współpracowników

Centrum Lokalnego Łódź- Wodna

 

 

 

W piatek 8 grudnia w Święto Matki Bożej Niepokalanej na mszy św. o godz. 9.00 miało miejsce ważne wydarzenie w życiu Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przy Parafii Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Kandydatka Danuta Sepko z Sadowa, miejscowości z terenu parafii, złożyła przyrzeczenie i została przyjęta do Rodziny Salezjańskiej jako Salezjanka Współpracownica. Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył ks. Henryk Bonkowski, Delegat Inspektora. Współkoncelebransami byli proboszcz i Delegat Lokalny SSW ks. Adam Wtulich, ks. Ignacy Chodźko, emerytowany kapłan i spowiednik oraz ks. Piotr Sosnowski z Salezjańskich Dzieł Wychowawczych w Różanymstoku. Obecna była lokalna wspólnota Stowarzyszenia oraz gość w osobie Elżbiety Gawłowskiej, koordynator Rady Prowincjalnej. I i II czytanie oraz modlitwę wiernych odczytali salezjanie współpracownicy. Kazanie wygłosił ks. Jerzy Walo. Po kazaniu odbyło się przyrzecznie i akt przyjęcia kandydatki do Stowarzyszenia Salezjanów Wspópracowników. Na wstępie do tego wydarzenia ks. Henryk przypomniał istotę powołania salezjańskiego świeckich obecnie i w czasach św. Jana Bosko Po złożeniu przyrzeczeniu koordynator wręczyła Danucie Sepko legitymację i znaczek Stowarzyszenia. Po mszy odbyła się w jadalni na plebanii agapa z udziałem miejscowej wspólnoty SSW i gości. Na jej początku ks. Henryk i p. Elzbieta wręczyli nowej współpracownicy okolicznościowe upominki. Podczas spotkania miejscowi współpracownicy i goście podzielili się wiadomościami z różanostockiej parafii, prowincji warszawskiej i Regionu Europa Wschodnia i Centralna Stowarzyszenia. Omówiono niektóre zagadnienia związane z nowymi powołaniami i solidarnością ekonomiczną. Na zakończenie odbyło się w kaplicy domowej krótkie spotkanie modlitewne połączone z odnowieniem przyrzeczeń. Ks. Adam przekazał p. Danucie na miesiąc relikwie, obraz, modlitewnik i księgę pamiątkową bł. Aleksandry da Costa. Wcześniej peregrynowały one do domów wszystkich salezjanów współpracowników z Różanegostoku.

 Tadeusz Możejko