Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
W Centrach Lokalnych

Dnia 24  października  2017 r.,  w  dniu  miesięcznego  wspomnienia  Maryi  Wspomożenia  Wiernych,  woźniakowska  wspólnota  SSW miała  swoją  uroczystość.  Do  grona  Salezjanów Współpracowników   została  włączona  aspirantka  Pani  Grażyna  Grzegorzewska.  Uroczystość  rozpoczęła  się  o  godz. 17,30  wspólnie  odmówionym  Różańcem  Św.  przed  Najświętszym  Sakramentem.  Uroczysta  Msza  Św.  koncelebrowana  pod  przewodnictwem  Delegata  Inspektorialnego  SSW  Ks.  Henryka  Bonkowskiego  rozpoczęła się  o  godz. 18-tej.  Ks.  Henryk  wygłosił  również  homilię,  po  której  nastąpiło  uroczyste  złożenie  przyrzeczenia  na  ręce  Ks.  Delegata  przez  aspirantkę  Grażynę.      W  uroczystości  uczestniczyli:  Delegat  Lokalny  Ks.  Józef  Skowron,  Koordynator  Prowincjalny  Elżbieta  Gawłowska, Sekretarz  Rady  Prowincjalnej  Mateusz  Waligórski  oraz  licznie  zgromadzona  lokalna  wspólnota  SSW.  Po  skończonej  Mszy Św.  wszyscy  udaliśmy  się  na  wspólną  agapę  do  Domu  Rekolekcyjnego.

Jadwiga Kotarska

 

  Zygmunt Wiśniewski (1938-2017)

 

W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w szpitalu w Białymstoku w wieku 79 lat zmarł Zygmunt Wiśniewski, ojciec s. Teresy, salezjanki oraz salezjanin współpracownik należący do Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic przy Parafii Ofiarowania NMP w Różanymstoku od powstania tej wspólnoty w 1975 r. aż do śmierci. Urodził się w miejscowości Grzebienie i tu przeżył swoje życie prowadząc aż do emerytury indywidualne gospodarstwo rolne. 12 lipca 1958 r. w Parafii p.w. Opatrzności Bożej w Siderce zawarł sakramentalny związek małżeński z Władysławą Kościuk pochodzącą z pobliskich Butrymowiec. W ich małżeństwie urodziły się 2 córki, s. Teresa i Lucyna oraz syn Marek. Jego pracowitemu życiu towarzyszyła głęboka wiara i miłość do Matki Bożej. Wyrażało się to w kilku wymiarach. Przez 42 lata był salezjaninem współpracownikiem, przez wiele lat występował w chórze parafialnym jako tenor. Nosił też chorągiew w orszaku procesyjnym. Dopóki mógł prowadził modlitwę różańcową i śpiew za zmarłych z Grzebieni przed pogrzebem i po nim realizując tym samym postawę miłosierdzia wyrażaną jako jeden z istotnych przejawów wiary katolickiej i przynależności do Kościoła.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we czwartek 31 sierpnia w bazylice Ofiarowania NMP w Różanymstoku i na cmentarzu parafialnym. Żałobnej mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Wtulich, Proboszcz i Delegat Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. W koncelebrze uczestniczyli ks. Mariusz Rudzki i ks. Paweł Rudnicki posługujący w Sanktuarium, ks. Krzysztof Grzendziński, ks. Daniel Kwietniewski, ks. Marek Kwietniewski, ks. Piotr Sosnowski z miejscowych Salezjańskich Dzieł Wychowawczych oraz goście z Sokołowa Podlaskiego, ks. Sławomir Goworek, proboszcz w Różanymstoku w latach 2000-2009 i ks. Grzegorz Radziszewski pochodzący z różanostockiej parafii. Wśród żegnających zmarłego w kościele była rodzina, katoliccy i prawosławni sąsiedzi z Grzebieni, siostry salezjanki z kilku domów w prowincji, miejscowa wspólnota salezjanów współpracowników, znajomi. Przemawiając ks. Adam. wskazał na wielką wartość życia ŚP Zygmunta w życiu parafii i rodziny salezjańskiej. Wyraził wdzięczność Bogu za powołanie jego córki Teresy do zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Wspomniał też, że pogrzeb odbywa na 2 dni przed rozpoczęciem IV Familiady Salezjańskiej i w związku z tym ks. Henryk Bonkowski, Delegat Inspektorialny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników odprawi mszę św. w intencji zmarłego w sobotę 2 września o godzinie 17. Na zakończenie Eucharystii głos w imieniu miejscowego Centrum Lokalnego SSW zabrała koordynator Barbara Raducha. Złożyła wyrazy współczucia rodzinie i wyraziła wdzięczność za wkład ŚP Zygmunta w funkcjonowanie stowarzyszenia od chwili jego powstania do czasu, gdy zmogła go choroba.

 

Tadeusz Możejko

 W niedzielę 3.09.2017 r. zmarła w wieku 89 lat

Stanisława Kruszyna

 ze Wspólnoty SSW w Kutnie-Woźniakowie

 Do Stowarzyszenia została przyjęta 29.05.2003 r.

 Pogrzeb odbył się 6 .09.2017 w Kutnie - Woźniakowie.

 Polecajmy zmarłą śp. Stanisławę Bożemu Miłosierdziu.

 

W VI niedzielę wielkanocną 21 maja 2017r. podczas mszy św. odbyła się uroczystość przyjęcia do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przez złożenie przyrzeczenia aspirantki Romualdy Skorupa. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył oraz homilię wygłosił Delegat Prowincjalny ks. Henryk Bonkowski przy współudziale ks. proboszcza Antoniego Rzymowskiego oraz delegata lokalnego ks. Janusza Niksy. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Elżbieta Gawłowska – Koordynator Prowincjalny, która wręczyła nowej współpracownicy legitymację oraz znaczek wspólnoty. W naszych modlitwach polecaliśmy Bogu sprawę nowych powołań do Rodziny Salezjańskiej oraz prosiliśmy o radość wieczną dla zmarłych.

Po zakończeniu mszy św. cała wspólnota i zaproszeni goście udali się do sali w oratorium na skromny poczęstunek. Była okazja, aby porozmawiać o sprawach bieżących wspólnoty oraz o zbliżającej się Familiadzie. Cieszymy się bardzo, że powiększyła się nasza wspólnota lokalna zważywszy, że ostatnie przyjęcie aspirantów miało miejsce przed trzynastu laty.

 

Alojzy Krebs – Koordynator Lokalny.